Hukuki Makaleler

Hayata Kast Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası

Hayata Kast Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası şu şekilde açıklanabilir. Hayata kast, birinin, diğerini öldürmek amacıyla yaptığı eylemler olarak adlandırılabilir. Bu durumun evlilikte olduğunu varsayarsak eşlerden birisinin diğerine benzer davranışları sergilemesi şeklinde tanımlanabilir. Hukuki kural olarak hayata kast denilebilmesi için bir kişinin diğerini öldürmeye teşebbüs edermişçesine şeklindeki davranışları için söz konusu olabilmektedir. Bu anlamda insanın temel hakkı olan yaşama hakkı da kanun düzenleyicileri tarafından belirtilmiştir.

Eşlerden birinin, diğerinin yaşamına son vermeye yönelik davranışlar sergilemesi halinde tarafların evliliğinin devam etmesi beklenemez. Bu nedenle mağdur eşe boşanma davası hakkı tanınmıştır. Eşlerden birinin bu şekildeki davranışlarının boşanma sebebi sayılmasının şartı şudur ki eşe karşı eylem yapılmış olmasıdır. Eğer ki eşe karşı bir eylem yoksa Hayata Kast Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası için bir gerekçe de yoktur demektir.

Akıl hastalığı olan bir kişinin eşinin hayatına kasteden davranışlarda bilinçli hareket etme yeteneği ve kusur şartı gerçekleşmediğinden, böyle bir davranış boşanma sebebi olarak kabul edilmemektedir.

Hayata Kast Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davasında karşı tarafa yöneltilecek eylem öldürme kastı taşımalıdır. Eylemin takdirle, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlik nedeniyle bu duruma gelmesi halinde de yine boşanma sebebi bulunmamalıdır. Anlatıldığı üzere hayata kast denilebilmesi için öldürme kastı bulunması şarttır.

Hayata Kast Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası Ne Zaman Açılmalıdır.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası açılabilmesi için belirli sürelere uyulması şarttır. Hayatına kast edilen eş olayı öğrendikten itibaren 6 ay veya hayata kast eyleminin medyana gelmesinden itibaren 5 yıl içerisinde boşanma davası açması gereklidir. Belirtilen süreler hak düşürücü bir süre olduğundan bu sürenin kaçırılması halinde bu sebepten dolayı dava açılması mümkün bulunmamaktadır. Herhangi bir nedenle süreyi kaçıran eşlerden birisi genel dava türlerinden boşanma davası açarak hayata kast eylemini delil olarak gösterilmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Genel boşanma hükümlerine dava devam ettirilecek olup, mahkemece hayata kast eylemine ilişkin delil değerlendirmesi gerçekleşecektir. Ancak davanın genel boşanma sebepleriyle açılması halinde tarafların kusur durumu da değerlendirmeye alınacaktır.

Hayata Kast Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davasının kanuni dayanağı:

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 162. Maddesinde “Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.” Şeklinde hüküm bulunmakta ve bu hüküm Hayata Kast Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davasının kanuni dayanağını oluşturmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu