Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir: Anlaşmalı Boşanama davası açılması ve kabul edilebilmesi için

1-Öncelikle tarafların en az 1 yıldır evli olmaları gereklidir.

2-Eşlerin birlikte davaya başvuruda bulunmaları veya bir eşin dava açması sonrasında diğer eşin açılan davayı kabul etmesi gereklidir.

3-Eşlerin bizzat dosyanın hakimi tarafından beyanlarının alınması gereklidir.

4-Tarafların iradelerinin serbestçe olduğuna dair Hakimin olumlu kanaati olması gereklidir.

5-Boşanmanın ekonomik sonuçları, çocuk varsa çocukların durumu ile ilgili olarak eşler arasında yapılan anlaşmayı uygun bulması gereklidir.

Tüm bu sebeplerin taraflar tarafından bir protokol ile mahkemeye sunulması ve mahkeme hakiminin de şartları uygun görmesi halinde en geç 1 hafta gibi bir süre içerisinde boşanma davasını görerek karara bağlayabilir.

Ayrıca eşler arasındaki anlaşma Hakim tarafından uygun bulunmadığı takdirde çocukların menfaatleri doğrultusunda anlaşma şartlarında değişiklik yapabilir. Bu yapılan değişikliğin eşler tarafından kabulü halinde boşanmalarına karar verilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir açıkladıktan sonra ek olarak unutulmamalıdır ki bir boşanma davası açılıp ret kararı ile sonuçlandığı takdirde, Ret kararının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl içerisinde herhangi bir boşanma davası açılamaz. Bu konuda boşanma davası açmadan önce ciddi şekilde araştırma yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Anlaşmalı Boşanmada Kaç Yıl Geçmesi Gereklidir.

Türk Medeni Kanununun 166/1 maddesi gereğince tarafların anlaşmalı boşanma davası açabilmeleri için evlilik tarihinden itibaren 1 yıllık süre geçmesi gereklidir. 1 yıllık evli olan insanlar aile mahkemesine başvuruda bulunarak anlaşmalı boşanma davası açabilmekte ve anlaşmalı bir şekilde boşanabilmektedirler.

Sorularınızı devletesor.com web sitemizden sorabilirsiniz.

0
, , , , , , , , AlBayrak 2022-12-08T13:42:18+00:00 0 Cevap 57 Görüntüleme Acemi 0