Hukuki Makaleler

Boşanma Dilekçesi

Boşanma Dilekçesi nasıl yazılır. Öncelikle boşanma dilekçesinin nasıl yazılacağını bilmek için bazı terimleri bilmek gerekir ki bunlardan birisi de boşanma kelimesidir. Peki boşanma nedir. Boşanmayı kısaca tanımlayacak olursak, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesine boşanma denilmektedir.

Boşanma davaları ülkemizde Aile Mahkemelerinde görülmektedir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı küçük ilçelerde ise Asliye Hukuk Mahkemelerinde boşanma davaları görülebilmektedir. Boşanma dilekçesinin nasıl içeriğinin dolu dolu yazılabileceğini bilmemiz için öncelikle boşanma davasında karşılaşılan kanuni dayanakları bilmek oldukça faydalı olacaktır. Peki nedir bunlar. Boşanma dilekçesi kanuni dayanağına göre nasıl doldurulmalıdır. İşte açıklamalarımız;

Öncelikle boşanma davalarının sebeplerini öğrenmeliyiz ki şöyledir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre boşanma davalarının türleri aşağıdaki şekildedir.

Boşanma Davasının Türleri:

1-Zina

2-Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış

3-Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

4-Terk

5-Akıl hastalığı

6-Evlilik birliğinin sarsılması şeklinde sıralanabilir.

Boşanma Dilekçesi için Boşanma davasının türleri yukarıda şekilde sıralanmış olup, tüm dava türleri herkes tarafından kolayca bilinebilecek ve sebeplerinin ne olabileceği veya gerekçelerinin nasıl oluşturulabileceği tahmin edilebilecek türden davalardır. Dava türünü belirlediğimize göre boşanma davası dilekçesinin başlığı olarak dava açılacak yer Aile Mahkemesine şeklinde başlık atılır ve boşanma dilekçesinin başlığı oluşturulur. Devamında hangi il veya ilçe ise ismi yazılmalıdır.

Boşanma Dilekçesinin ön bilgi kısmında davacının adı soyadı, açık adresi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmalıdır ve varsa avukatı hemen altına eklenmelidir. Davalının da aynı şekilde Adı Soyadı ve açık adresi yazılmalı eğer biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası da eklenmelidir. Avukatı varsa bunun altına da davalının avukatı eklenmelidir. Dilekçenin konusu olarak belirtilen kısımda ise davanın ne tür dava olduğu, davacının taleplerinin neler olduğu, nafaka talebi varsa miktarı, velayet talebi varsa hangi çocuklara veya çocuğa karşı olduğu kısaca belirtilmelidir.

 

Boşanma dilekçesinin detayları:

Boşanma dilekçesinin detayları genellikle açıklamalar kısmında açıklanmaktadır. Açıklamalar kısmında evliliğin ne zamandan beridir süre geldiği, çocuklarının bulunup bulunmadığı belirtilmelidir. Çocukların velayetlerinin talep edilip edilmediği, velayeti talep edilen çocuklar için nafaka talep edilip edilmediği, eşin kendisi için nafaka talep edip etmediği, nafaka talep ediliyorsa ne miktarda talep ettiğinin belirtilmesi gereklidir.

Bunun yanı sıra nafaka talebinde bulunan davacının aynı zamanda nafaka davasını kazanabilmesi için davalı taraftan daha az kusurlu veya kusursuz olduğunu da ispatlaması gerekir ki bu neredeyse davanın ana şartıdır. Açıklamalar kısmında boşanmanın gerekçeleri eşlerin neden boşanmak istedikleri belirtilmeli ve davacının davasını kanıtlaması gereklidir. Aksi takdirde dava reddedilebilir. Boşanma işleminin gerçekleşmesi için eşlerden birisinin kusursuz veya daha az kusurlu olduğunu diğerine nispeten ispatlaması gereklidir.

Boşanma davasında tazminat talebi bulunup bulunmadığı belirtilmeli, tazminat talebi varsa nedenleri de buna göre mahkemeye ikna edici şekilde açıklanmalıdır. Boşanma dilekçesinin alt kısmında hukuki nedenler başlığında dilekçenizin dava türüne göre Türk Medeni Kanununa göre ilgili hükümleri ve varsa diğer mevzuatlar yazılmalı ve belirtilmelidir. Hukuki nedenlerin boşanma dilekçesinde belirtilmesi önemlidir. Diğer bir husus dava dilekçesinin altında deliller kısmının belirtilmesidir. Deliller kısmında dava dosyasındaki boşanma, velayet, nafaka veya mal rejimine ilişkin davanızı kazanmanıza olanak sağlayacak delilleriniz neler ise bunlar belirtilmelidir. Bu kısımda deliller belirtilmediği takdirde ileri de yargılama sürecinde aleyhinize bir süreç veya işlem olabilebilir. Bu nedenle deliller kısmında tüm delillerin belirtilmesi daha uygundur.

 

Boşanma Davasının açılması:

Boşanma Davasının açılması boşanma dilekçesinin tümünün hazırlanmasından sonra gerçekleşmektedir. Hazırlanmış dava dilekçeniz, bulunduğunuz il veya ilçe nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneğiniz ve Nüfus Cüzdanı fotokopiniz ve boşanma dilekçeniz ile birlikte en yakın adliyeye başvurarak ilgili birimlerden davanızı açabilirsiniz. Davanın açılması sırasında birtakım alınması gereken harç ve masraf giderleri bulunmaktadır. Bu nedenle nakit olarak hazırlı bulunulması önemlidir. Bu giderlerden bir kısmı daha sonradan dava sonunda tarafınıza iade edilebilecektir. Davanızın açılması işleminden sonra mahkemece ön hazırlık işlemlerine başlanarak boşanma dilekçesinin karşı tarafa tebliğ edilmesiyle birlikte hukuki süreç başlamaktadır.

Hiçbir ailenin boşanma davasında karşı karşıya gelmemesi dileğiyle….Hakkınızda açılan bir boşanma davası olup olmadığını e-devlet uygulamaları üzerinden kontrol edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu