Hukuki Makaleler

Hakaret Davası

Hakaret Davası Nedir. Günümüzde hayatımızın neredeyse her aşamasında karşılaşabildiğimiz veya hata ile bile olsa sinir anında işlemiş olduğumuz veya işlemiş olabileceğimiz bir suç türüdür. Hakaret davası Türk Ceza Kanunun 125. Maddesin düzenleme altına alınmıştır. Hakaret davasının ana başlığı ise şerefe karşı işlenen suçlar olarak bilinmektedir. Hakaret suçuna ilişkin şartları oluştuğu takdirde özel hukuk anlamında manevi tazminat davasına ilişkin de konu oluşturabilmektedir.  Hakaret; bir kimsenin onur, şeref ve çevredeki saygınlığını rencide edebilecek bir söz, olgu veya suç atmak veya küfür etmek suretiyle gerçekleşen bir suç türüdür. Hakaret suçundan ceza verilmesi durumunda, verilen ceza ile elde edilmek istenilen amaç hakaret edilen kişinin onurunu, şerefini ve saygınlığını korumaktır.  Hakaret suçları genelde iki şekilde oluşmaktadır. Bunlardan birinci küfretmek yoluyla hakaret suçunu oluştururken diğeri ise daha kapsamlı şekilde kişiye iftira veya haksız bir eylemin üzerine yüklenmesiyle oluşturulan suçtur. İnsan tarafından genellikle hakaret ve tehdit eylemleri karıştırılmakta olup, böylece hakaret ile tehdit davası arasındaki farklar anlatılmış durumdadır.

 

Küfür etmek nedeniyle hakaret davası bildiğimiz gibi bir kişinin başka bir kişiye küfretmesiyle gerçekleşmiş olan suç türüdür. Küfrün söz, resim, yazı, el hareketi veya herhangi bir şekilde edilmiş olmasının hiçbir önemi olmayıp küfür edilmiş olması hakaret davası açılması için yeterli bir sebeptir.

Somut bir Eylem veya Olgu İsnadı Yoluyla Hakaret suçu ise bu tip suçlarda yer, zaman, mekan gibi ayrıntılar belirtilmek suretiyle kişiye karşı somut bir eyleme geçilerek kişinin şeref, onur veya saygınlığını zedeleyici davranışta bulunulduğu takdirde hakaret davası görülecektir.

Hakaret Davasında Hakaretin İspatı

Hakaret davası görüldüğünde yargılama sırasında öncesinde veya sonrasında çok farklı yöntem veya yollarla ispatı mümkündür. Hakaret davasında hakaret suçu yazılı veya görsel olarak her şekilde ispat edilmektedir. Ayrıca yazılı bir delil bulunmadığı takdirde şahitler aracılığıyla da ispat edilebilmektedir. Örnek verecek olursak sms üzerinden hakarete maruz kaldığınızı varsayalım.

Mesaj görüntüleri ve mesajın geldiği cep telefonunuz ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduğunuz takdirde cep telefonunuz üzerinde Cumhuriyet Savcısı veya görevlendireceği kişi tarafından rızanız dahilinde kısa bir inceleme yapılarak mesajın tespiti ve tutanağa geçirilmesi yapılmaktadır. Böylece size gönderilmiş olan mesajın kayıtları alınmakta ve dosyada delil olarak saklanmaktadır.

 

Hakaret Davasında Ses Kaydı

Hakaret Davasında Ses Kaydına ilişkin olarak; Kişinin rızası olmadan alınan ses kayıtları hukuka aykırı delil olarak değerlendirilebilmektedir. O yüzden hakaret davasında eğer size hakaret edildiğini başka bir şekilde ispat edebilmeniz mümkün ise ses kaydı yapılmamalıdır. Eğer ki ses kaydının dışında hakaret mağduru olduğunuzu ispat etmenin başka bir yolu yoksa bazen mahkemelerce ses kaydının alınmasının zorunluluk olduğu düşünülerek delil olarak kullanılabilmektedir. Bu nedenle hakaret suçunda delillerin nasıl toplanması gerektiği hususunda kesin bilgilerin kullanılması ve doğru yöntemlerin kullanılması faydanıza olacaktır.

Whatsapp Üzerinden Hakaret

Whatsapp üzerinden görüştüğünüz birisi size küfür ettiğinde bunu delil olarak kullanarak hakaret davasında Cumhuriyet Savcılığına sunabilirsiniz. Örneğin whatsapp üzerinden mesajlaştığınız birisi mesajlaştığınız sırada size hakaret içeren cümleler veya mesajlar gönderdiğinde öncelikle yapmanız gereken bu mesajlara ilişkin ekran görüntülerini almanızdır. Tam olarak ilk yapmanız gereken davranış ekran görüntülerinin alınmasıdır. Mesajlar nasıl olsa telefonumda duruyor diye düşünmeden bunu yapmanız gereklidir.

Neden diye düşünecek olursanız artık teknoloji gelişmiş durumda olup, insanlar whatsapp üzerinden gönderdiği mesajları veya kayıtları kısa süre içerisinde karşı telefondan silebilmektedir. Bu yüzden karşı taraftan silme işlemi yapılmadan hemen ekran görüntüsünün alınması en doğrusudur. Ancak kesinlikle sizde karşı tarafa hakaret etmemelisiniz. Aksi takdirde sizde karşı taraf kadar kusurlu duruma düşebilir ve ceza davası ile karşılaşabilirsiniz. Eğer ki ilgili kişi tarafından telefonunuza gönderilen mesajlar silinmezse mesajlarla birlikte, eğer ki mesajlar whatsapp üzerinden silinirse de ekran görüntünüz ile birlikte ve kişinin mesajları sildiğine dair kayıtlar ile birlikte Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmanız gereklidir.

 

Facebook Üzerinden Hakaret

Whatsapp örneğinde olduğu gibi Facebook üzerinden hakarete maruz kaldığınızı varsayalım. Görüştüğünüz kişi size hakaret içeren veya size karşı küfür içeren mesajları attığını düşünelim. Bu durumda yapmanız gereken ilk olarak size hakaret eden hesabın profil linkini almanız gereklidir. Profil linki adete facebook hesabının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası gibidir.

Bu yüzden öncelikle profil linki alınıp bir kenara kopyalanmalıdır. Profil linki alındıktan sonra hakarete ilişkin ekran görüntüleri de kaydedilmeli ve devamında kişiyi ispat edebileceğiniz ve ulaşabildiğiniz bilgiler varsa bunlara ilişkin ekran görüntülerinin alınması en doğrusudur. Ancak kesinlikle sizde karşı tarafa hakaret etmemelisiniz. Aksi takdirde sizde karşı taraf kadar kusurlu duruma düşebilir ve ceza davası ile karşılaşabilirsiniz.

 

İnstagram veya İnternet Üzerinden Hakaret

Whatsapp ve Facebook örneğinde olduğu gibi İnstagram veya İnternet üzerinden hakarete maruz kaldığınızı varsayalım. Öncelikle size hakaret eden kişinin hakaret ettiğine ilişkin görüntülerin alınması en doğrusudur. Eğer ki varsa profil linki, İP adresi gibi sadece hakaret edene ilişkin verileri toplayabilirsiniz. Eğer ki buna ilişkin veriler yoksa kişinin kullanıcı adını Savcılığa bildirdiğiniz takdirde ilgili web sitesinden savcılığın talebi üzerine bilgiler gönderilmekte ve buradan tespiti kesin olmamakla birlikte yapılabilmektedir. Tespit edilebilirse şayet hakaret davasının açılması muhtemeldir. Ancak kesinlikle sizde karşı tarafa hakaret etmemelisiniz. Aksi takdirde sizde karşı taraf kadar kusurlu duruma düşebilir ve ceza davası ile karşılaşabilirsiniz.

 

Hakaret Suçunun Cezası

Hakaret Davasına konu suçu işleyen kişiler veya bu suçun mağduru olan kişilerin merak ettiği bir diğer konu ise Hakaret Suçunun Cezası ne kadardır. Hakaret Suçunu İşleyen kişiler 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.

Alt sınır 3 ay olup, üst sınır ise 2 yıldır. Bu cezanın miktarının alt veya üst sınırın kullanılması cezanın ağırlaştırıcı veya hafifletici sebeplerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazen karşılıklı hakaret davalarında ceza verilmesine yer olmadığına da karar verilebilmektedir. Bu durumlar mahkemece değerlendirilmektedir. Şu da bilinmelidir ki hakaret davası şikayete konu bir davadır. Mağdur şikayetini geri aldığı takdirde hakaret davasından kişiye ceza verilmemektedir. Aynı zamanda mağdur isterse hakaret davasında uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma şartları karşılandığı takdirde uzlaşma da sağlanabilir.

Sayfamızın alt kısmında buluna yorum kısmından aklınıza takılan sorularınızı, karşılamış olduğunuz hukuki sorunlarınızı ücretsiz olarak sorabilir veya düşüncelerinizi bizlere aktarabilirsiniz. Tüm davalarınızı e-devletten takip edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu