Hukuki Makaleler

Kasten Yaralama Suçu

Kasten Yaralama Suçu nedir. Kasten yaralama bir kişinin vücuduna acı veren, sağlığının, algılama yeteneğinin bozulmasına neden olarak zarar verilmesine kasten yaralama denilmektedir. İsminden de anlaşılacağı üzere suçun tamamlanabilmesi için yaralama eyleminde kasıt olması şarttır. Eğer ki yaralama eyleminde kasıt bulunmazsa suçun vasıf veya niteliği değişebilmekte taksirle yaralama suçuna dönüşebilmektedir.

Kasten yaralama 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar kategorisinde düzenlenmiştir. TCK’nın 86. Maddesinde hükümleri bulunmaktadır. Kasten yaralamanın hukuki tanımı;  Bir kişinin bilerek veya isteyerek yapmış olduğu hareketin sonucunda bir başkasının vücuduna acı vermek suretiyle sağlığının bozulmasına ve zarar verilmesine neden olunması şeklinde tanımlanmaktadır.

Bir kimseye tokat vurmak, bir kimseyi bıçaklamak, bir kimseyi silahla vurmak, silahla yaralamak veya sopa ile yaralamak bunların tamamı kasten yaralama kapsamında değerlendirilmektedir.

Kasten yaralamanın bir kişinin vücuduna acı vermesi ve verilen acının kabul edilebilir bir nitelikte olması gereklidir. Birisi tarafından başkasına yumruk vurulmasında acının kabul edilebilirliği varken, tartaklanması ise acı verme eşiğinin altında kaldığından kasten yaralama suçunun oluşmadığı kabul edilebilmektedir.

 

Kasten Yaralama Suçunun Cezası

Kasten Yaralama Suçunun Cezası suçun temel halinin işlenmesi durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması muhtemeldir. Eğer ki kasten yaralamayı işleyen kişi temel ceza sınırlarında kalırsa alması muhtemel hapis cezası para cezasına da çevrilebilmektedir.

Kasten yaralama suçundan verilen cezada şayet suç işleyen hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi durumunda sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması tedbirleri uygulanacaktır. Sanık 5 yıl içerisinde suç işlemediği takdirde herhangi bir şekilde cezaevine girmesi mümkün bulunmayacak ve 5 yıl süre sonunda mahkemeden talep etmesi halinde sabıkasından silinecektir. Hükmün açıklanmasının 5 yıl süre boyunca ertelenmesinin şartı olarak öncelikle suç işleyenin kabul etmesi gereklidir. Eğer ki kabul edilirse ikinci şart olarak sabıkasının bulunmaması gereklidir. Sabıkası da bulunmuyorsa hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

 

Kasten Yaralamada Nitelikli Haller

Kasten Yaralama Suçunun nitelikli yaralamanın niteliğine göre farklılık gösterebilmektedir. Suça konu yaralama eyleminin daha büyük hali alması durumunda kişiye verilecek cezada bu doğrultuda etkilenmektedir.

Kasten yaralama eylemini işleyen kişi üstsoy, altsoy, eş veya kardeşlerinden birisine karşı bu eylemini gerçekleştirmiş olması halinde hakkında verilecek ceza yarı oranında artırılmaktadır.

Mağdurun beden veya ruhi olarak kendisini savunamayacak olması halinde ceza yarı oranında artırılacaktır.

Kasten yaralamada mağdurun kamu görevini yerine getirmesi nedeniyle kamu görevlisine karşı suç işlenmiş olması halinde ceza yarı oranında artırılacaktır.

Kamu görevlisinin sahip olmuş olduğu nüfuzun kötüye kullanılarak kasten yaralama suçu işlenmesi halinde suçluya verilen ceza yarı oranında artırılmalıdır.

Suçun silahla işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacaktır. Silahtan kasıt sadece tabanca olmayıp yaralamaya müsait her nesne silah olarak kabul edilmektedir.

 

Kasten Yaralamada Şikayet

Kasten Yaralamada Şikayet konusunda yaralama suçuna konu davranışların bir kısmı şikayete bağlıdır. Bazı suçlar ise şikayete bağlı olmayıp tespiti halinde savcılık tarafından sürekli olarak takip edilen suç olarak kamu davası olarak görülmektedir. Örneğin bir vatandaşa yumruk atmak, mağdur vatandaşın şikayetine bağlı iken bir vatandaşa yumruk atıp dişinin kırılması veya kemiğinin kırılması şikayete bağlı olmayıp savcılık tarafından kamu davası olarak görülen davalardandır. Suçun öğrenilmesinden itibaren şikayete bağlı olarak görülen suçların şikayet süresi 6 aydır. 6 ay içerisinde şikayet edilmeyen kasten yaralama suçunda dava açma hakkı bulunmamaktadır. Şikayete bağlı olmayan kasten yaralama suçunun zaman aşımı ise 8 yıldır. 8 yıl içerisinde dava açılmaz veya şikayette bulunulmaz ise davanın düşmesine karar verilmektedir.

Kasten Yaralama Suçunun Kanuni Dayanağı

5237 sayılı Türk Ceza Kanun 86 maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçu Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar Kategorisinde düzenlenmekte olup, kasten yaralamanın kanuni dayanağı aşağıdaki şekilde hükmedilmiştir.

Kasten yaralama

Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(3) Kasten yaralamanın;

  1. a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
  2. b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  3. c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
  4. d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
  5. e) Silahla,
  6. f) Canavarca hisle, İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.” Şeklinde düzenleme altına alınmış olup, kasten yaralama suçundan görülmekte olan davalar bu hükümlere göre cezalandırılmaktadır.

Sayfamızın alt kısmında bulunan yorum kısmından aklınıza takılan sorularınızı, karşılaşmış olduğunuz hukuki sorunlarınızı ücretsiz olarak sorabilir veya düşüncelerinizi bize aktarabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu