Hukuki Makaleler

Tehdit Davası

Tehdit Davası Nedir. Tehdit 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre bir suç olarak düzenlenmiştir. Tehdit davası bir başkasının, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle korku altında bulunan kişiye karşı yapılan eyleme verilen addır. Örnek verecek olursak birisine “seni öldürüm” diye bir söz söylediğinizde bu tehdit suçunu oluşturmaktadır. Bu nedenle insan olarak söz ve söylemlerimize çok dikkat etmemiz gerektiğinin de önemi bilinmelidir.

Tehdit Suçu Nedir

Tehdit suçu, bir kişinin başka bir kişiye karşı kötü bir eylemde bulunacağından bahisle veya gelecekte eylemde bulunacağından bahisle söylemde veya davranışta bulunulmasıdır.  Tehdit Davası suçu söz veya davranış yoluyla işlenebilen bir suçtur. Tehdit suçunun kanunda yer alma amacı ise kişilerin iç barışının sağlanması, karar verme özgürlüğü ve hareket etme özgürlüğünün korunmasıdır.

Tehdit suçu mağduru korkutmak amacıyla işlenen bir suçtur. Tehdit mağdurunun söz veya davranıştan etkilenip etkilenmemesinin bir önemi bulunmamaktadır. Önemli olan eylemin tamamlanıp tamamlanmamış olmasıdır.

Tehdit suçunda Zaman Aşımı

Tehdit Davası Suçunda zaman aşımı süresi kanunda belirlenmiştir. Tehdit suçu kişinin yalnızca malvarlığına yönelik olarak yapılmış ise bu suç basit tehdit olarak düzenlenmektedir ve basit tehdit davası suçu mağdurun şikayetine bağlıdır. Bu durumda şikayetin süresi 6 ay olarak düzenlenmiştir. Suçun şikayet süresi mağdurun, tehdit suçunu öğrenmesinden itibaren başlamaktadır.

Tehdit suçunun nitelikli hallerinin işlenmesi durumunda cezası şikayete bağlı değildir. Suç tarihinden itibaren 8 yıl içerisinde şikayet başvurusunda bulunulması karşısında dava açılmaktadır. Haliyle tehdit suçundan dava açılması için 8 yıl içerisinde şikayette bulunulabilmektedir.

Tehdit Suçu Nasıl Oluşur.

Tehdit suçunun oluştuğunun Savcılıkça kabul edilmesinin birtakım şartları bulunmaktadır. Peki tehdit suçu nasıl oluşur. İşte oluşum şartları

Öncelikle tehdit mağduruna ağır ve haksız bir zarar verileceğinin mağdura bildirilmiş olması gereklidir.

Tehdit davasında tehdit suçunun oluşması için suçlunun iradesine bağlı olan ve gelecek zamanlarda gerçekleşme ihtimali olan bir kötülüğün veya kötü eylemin suçlu tarafından gerçekleştirilecekmiş gibi gösterilmesi şarttır.

Suçlu tarafından sergilenen tehdit eyleminin mağdurun karar verme ve özgür hareket etme durumunu kısıtlaması gereklidir.

Tehdit suçunun mağdurun kendi huzurunu bozacak durumda olmalı, mağduru endişeye sevk edecek nitelikte olması şarttır. Eylem endişe yaratmaya yeterli değilse tehdit suçu oluşmamaktadır.

Tehdit suçunun bilerek işlenmiş olması gereklidir. Suçu işleyenin tehdit eylemini bilerek ve isteyerek işlemesi, mağdura vereceği belirtilen zararın haksız yere söylenmiş olması şarttır. Tehdit eyleminde korkutma, ürkütme olmalıdır. Aksi takdirde tehdit kastının varlığı şüpheye düşmektedir.

Tehdit Suçunun Cezası

Tehdit Suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 106. Maddesi ve devamı fıkralarında düzenlenmektedir. Kanun hükmüne göre;

1-Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

2-Tehdidin;

  1. a) Silahla,
  2. b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
  3. c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  4. d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

3-Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.” Şeklinde düzenleme altına alınmıştır.” “

Kanunun madde hükmüne göre tehdit davası kapsamında tehdit suçunun cezası 1. Maddeye giriyorsa şikayet üzerine 6 aydan 1 yıl arasında ceza verilmektedir. Şayet 2. Maddenin a-b-c-d maddelerinde sayılan durumlardan biriyle birlikte işlenmişse tehdit suçunun cezası 2 yıl ile 5 yıl arasında verilmektedir. Kanun maddesinde görüldüğü üzere eylemin ağırlığı veya niteliği tehdit davasında suçun cezasını da artırmaktadır.

Sayfamızın alt kısmında buluna yorum kısmından aklınıza takılan sorularınızı, karşılamış olduğunuz hukuki sorunlarınızı ücretsiz olarak sorabilir veya düşüncelerinizi bizlere aktarabilirsiniz.

Hakkınızda herhangi bir dava açılıp açılmadığını e-devlet uygulaması üzerinden sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu