Aile Mahkemesi SorularıAile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıHukukHukuk MahkemeleriHukuki MakalelerHukuki SorularKadın Erkek

Suç işleme nedeniyle boşanma davası

Suç işleme nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için eşin, üçüncü bir kişiye karşı yapılan suç veya suçlar nedeniyle dava açılabilmektedir. Davayı açacak eşin suç işleme nedeniyle boşanma davası açması için kanunda belirli bir süre belirlenmemiş olması nedeniyle davanın açılma zamanı veya suç işlenmesinden itibaren şu kadar süre içerisinde açılması gerekir gibi bir şartı bulunmamaktadır. Bir eşin, eşine karşı suç işleme nedeniyle boşanma davasını her zaman açabilir.

Suç işleme nedeniyle boşanma davası açılabilmesinin en önemli şartları şunlardır. Bunlardan bir tanesi suç işleyen eşin işlemiş olduğu suçun kendilerini toplum önünde küçük düşürücü bir suç olması, diğer şartı ise suç işleyen eş ile suçtan etkilenen eşin evliliğini devam ettiremeyecek şekilde evliliğin temelinden sarsılmış olmasıdır. Suç işleme nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için suç işleyen eşin yüz kızartıcı bir suç işlemiş olması gereklidir. Toplumun şiddetle tepki gösterdiği ve ahlaki açıdan toplumun kabul edilemez kategorisinde bulunan suç veya suç içeren davranışlar yüz kızartıcı suç olarak bilinmektedir. Başlıca en bilinen yüz kızartıcı suçlar Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti, Hırsızlık, Zimmet, Rüşvet, Evrakta Sahtecilik, Dolandırıcılık, Kasten Adam Öldürme ve Cinsel İstismardır.

 

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Davasının Şartları Nelerdir.

Önceki yazılarımızda bahsetmiş olduğumuz üzere boşanma türleri iki türlüdür. Suç işleme nedeniyle boşanma davası ise özel bir boşanma sebebidir. Bu tür boşanma davasının iki gerekçesi vardır ki onlar şu şekildedir. Birincisi eşlerden birisinin diğer eşi küçük düşürücü nitelikte bir suç işlemiş olmalıdır. Diğeri ise suçu işleyen eş ile birlikte yaşamanın davacı eş için çekilmez bir hal alması gereklidir. Bu iki şart oluştuğu takdirde suç işleme nedeniyle boşanma davası açılmasının şartları mahkemece kabul edilecek şekilde tamamlanmış demektir.

Bu şartlar oluştuğunda suç işlendiğine dair ilgili kolluk birimi, Cumhuriyet Başsavcılığı veya Mahkemeden alınacak belgelerle davanızı açabilirsiniz. Ayrıca bu belgeleri temin edememeniz durumunda da eşinizin suç işlediğini biliyorsanız siz davanızı açarak suç işlediğini ve mahkemesini veya dosyanın bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığını dilekçenizde belirttiğiniz takdirde boşanma davasının açıldığı mahkeme tarafından kendiliğinden suça ilişkin deliller istenilecek ve dosyaya konulacaktır. Böylece mahkeme tarafından deliliniz toplanmış olacaktır.

 

Suç İşlendiği Tarihin Önemi ve Ceza Davasının Durumu

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu nasıl ki evlenen eşlere suç işleme nedeniyle boşanma davası açma hakkı tanımış ise bu dava türü nedeniyle haksızlık doğurabileceği muhtemel olan konularda da eşleri koruma altına almıştır. Şöyle ki Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Davasında suç tarihi de önemlidir. Kanuna göre Evlenmeden önce suç işleyen eşe bu sebep gerekçesiyle boşanma davası açılamamaktadır. Dava açılmış ise açılan dava hakim tarafından reddedileceği düzenleme altına alınmıştır. Bunun sebebi ise Türk Medeni Kanunu eşler evlenirken tüm özel durumlarını bilerek ve kabullenerek evlendiklerini kabul etmektedir. Bu nedenle bu türde dava açarken suç işlendiği tarihin önemi büyüktür. Yani suç tarihi evlilik tarihinden önce ise böyle bir dava açılamamaktadır.

Yüz kızartıcı suç işleyen eşin ceza mahkemesinde görülmekte olan davası devam ettiği sırada mağdur eş boşanma davası açabilmektedir. Ceza Davasına ilişkin yargılama süreci devam ettiği sıra da dava açma hakkı bulunmaktadır. Ancak boşanma davasının sonuçlanması için ceza davasının da sonuçlanması şarttır. Boşanma davası yönünden ceza davası bekletici meseledir. Bekletici mesele olmasının sebebi şudur ki eğer ki suç işlediği iddia edilen eş ceza davasında beraat etmesi durumunda boşanma davasının da sonucunu etkilemektedir. Bu nedenle ceza davasının sonuçlanması bekletici mesele olarak görülmektedir.

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma davasının kanuni dayanağı: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 163. Maddesinde “Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.” Şeklinde hüküm bulunmakta ve bu hüküm suç işleme nedeniyle boşanma davasının kanuni dayanağını oluşturmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu