Kadın Erkek

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Terk Nedeniyle Boşanma Davasında Terk: Evlilik birliğini sürdüren eşlerden birisinin ortak konutları olan konuttan ayrılması şeklinde bilinmektedir. Önceki yazılarımızda da bahsedildiği üzere boşanma davalarında iki tür dava sebebi bulunmaktadır. Terk nedeniyle boşanma davası özel boşanma sebepleri arasında sayılan türden davadır. Terk nedeniyle boşanma davasının açılabilmesi amacıyla bir takım şartların gerçekleşmesi gereklidir. Aralarında anlaşmalı boşanma gerçekleşmeyen eşler için Kanunda belirtilen bu şekilde belirtilmiş olması nedeniyle tüm şartların bir arada bulunması şarttır. Şartlardan birisinin gerçekleşmemiş olması durumunda Terk Nedeniyle Boşanma Davası açılması söz konusu olamamaktadır.

 

Terk Nedeniyle Boşanma Davasının Şartları 

1-Evi terk eden eşin evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek maksadıyla ortak konuttan ayrılmış olması gereklidir.

2-Evi terk eden eşin haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş olması gereklidir.

3-Ayrılık devam etmekteyse ve talep üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış olması gereklidir.

Tüm bu şartlar sağlanmış ise terk edilen eş boşanma davası açabilmektedir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılmaktadır.

Bu konuda örnek verilecek olursa evinin geçiminin sağlamak için başka şehir veya ülkelere çalışmaya gitmiş olan eş konutundan 1 yıl boyunca ayrı kalırsa terk sebebiyle boşanma davası açılmasından yine söz edilmesi mümkün değildir. Bunun sebebi ise eşin evinini terk sebebinin evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmek amacını taşımasındandır.

Terk nedeniyle boşanma davası özel bir boşanma davası türüdür ve aynı zamanda kesin bir boşanma sebebidir. Terk halinde hakim evlilik birliğinin devam ettirilebilir olup olmadığına bakmaksızın eşin evi terki sebebiyle boşanmaya karar verebilmektedir. Terk nedeniyle açılan boşanma davaları şekil şartlarına bağlı olan bir dava özelliğini taşımaktadır. Yani şartları oluşmadığı takdirde sonuç getirmeyen bir dava türüdür.

Terk Nedeniyle Boşanma Davasını Kimler Açabilir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davasını Kimler Açabilir. Evlilik birliğinin devam ettiği ortak konuttan kendi rızasıyla ayrılan eş veya eşi kovan, haklı bir sebebi olmadığı takdirde eşin eve gelmesine engel olan eş terk eden eş olarak kanunda kabul edilmektedir.  Terk eden eşin, terk nedeniyle boşanma davası açma hakkı bulunmamaktadır.

Terk Eden Kimdir

Ortak konutu kendi rızasıyla terk eden eş terk etmiş sayılır.

Eşini evden kovan kişi terk eden eş sayılır. (Eşini zorla kovduğu için kovma işlemini yapan eş terk etmiş sayılmaktadır.) Ortak konuttan ayrılmış olup, daha sonradan pişmanlığı nedeniyle ortak konutuna tekrardan dönmek isteyen eşin gelmesini engelleyen eş terk etmiş sayılmaktadır.

Terk Nedeniyle Boşanma Davasında Terk sonrası tekrar ortak konuta dönülmesi sonrası yeniden terk

Ortak konutunu haklı bir sebebi bulunmadan terk eden eş, tekrardan eve geri dönmüş ise 6 aylık terk süresi durmaktadır. Terk eden eş eve döndükten sonra ortak konutu tekrardan terk etmesi halinde terk süresi yeniden işlemeye başlayacaktır. Örnek verecek olursa eşiniz evi terk etti ve 3. Ayda tekrardan eve döndüğünü varsayalım. Evinizde 1 ay kaldıktan sonra tekrardan terk ettiği durumda terk süresi 3. Aydan itibaren tekrardan devam edecektir.

Eve Dön Çağrısı

Ortak konutun terki sonucu evde kalan eş boşanma davasını açmadan önce terk eden eşe ihtarda bulunmalıdır. İhtarın içeriği ise eşinin evine dönmesi için eşe çağrıda bulunmasıdır. Eşe çağrı yapılabilmesi için eşin evi terk etmesinden itibaren 4 ayın geçmesi şarttır. Hakim tarafından yapılan ihtarda 2 ay içerisinde evine dönmesi için süre verilmektedir. Terk nedeniyle boşanma davası açılması için evi terk eden eşe çekilen ihtarın sonuçsuz kalması şarttır.

 

Evi Terk Eden Eşe Özel Eşyaları Nasıl Teslim Edilir.

Terk nedeniyle boşanma davasının görülmesi esnasında eşyaların teslimi konusunda şu şekilde yol izlenmelidir. Eşlerin evlilik adına aldığı mobilyalar ile ev eşyaları ortak malları durumundadır. Çeyiz ile gelen ve evlilik öncesi alınan eşyalar ise kişinin kişisel mallarıdır. Kişisel mal sahibi eşyasını doğrudan alabilme hakkına sahip bulunmaktadır. Terk eden eş kişisel eşyalarını talep etmesi durumunda ortak konutta bulunan eşin rızası bulunmazsa boşanma davasının görüldüğü mahkemeden talepte bulunulması gereklidir. Kişisel eşyaların niteliği, varsa markasını bildiren eşya listesini dilekçesinde belirterek kolluk marifetiyle alınmasını talep etmelidir. Ortak konutta kalan eş de aynı yöntemle terk eden eşin eşyalarını mahkemeye bildirmek şartıyla kolluk marifetiyle iadesini sağlayabilmektedir veya eşin adresinin bulunması halinde kaldığı yere gönderilebilir.

Adınıza herhangi bir dava açılıp açılmadığınız e-devlet aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu