Zümre Sistemi

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç

Mirasçılıkta Zümre Sistemi

Medeni Kanuna göre zümre sistemi olarak isimlendirilmiş bir sistem bulunmaktadır. Kanunda zümre sistemi olarak belirtilmemiş olsa da kanuni maddelerden bu durum ortaya çıkmaktadır. Zümre hukuk sisteminde Birinci Zümre, İkinci Zümre ve Üçüncü Zümre olmak üzere toplam Üç adet zümre sistemi bulunmaktadır.

Zümre aşamasına geçmeden önce mirasçılık hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz Veraset İlamı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Birinci zümre

Zümre sistemine göre Birinci Zümre kişinin alt soyudur. Miras bırakanın birinci zümredeki mirasçıları, miras bırakanın alt soyudur, çocuklarıdır, torunlarıdır. Birinci zümrede herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanuna göre birinci zümrede mirasçı bulunduğu sürece bırakılan miras, ikinci zümredeki mirasçılara geçmemektedir.

 

İkinci zümre

Zümre sistemine göre İkinci Zümre miras bırakanın anne, babası, miras bırakanın kardeşleri ve miras bırakanın kardeşlerinin çocukları ve onların alt soyu şeklinde belirlenmiştir. Şunu belirtmeliyiz ki birinci zümrede mirasçı var ise olanlar mirası paylaşacaklardır. Çocukların miras bırakandan önce öldüğünü ve sadece miras bırakanın torunlarının bulunduğunu düşünürsek bu defada miras torunlarına kalacaktır.

Zümre sistemine göre Birinci zümrede mirasçı yok ise (çocukları ve torunları yok ise veya kendisinden önce ölmüşlerse) bu kez ikinci zümredeki mirasçıları düşünmek zorundayız. Yani miras bırakanın anne ve babası veya kardeşleri veya kardeşlerinin çocukları mirasçısı olacaktır.

Örnek olarak verecek olursa bir kişinin birinci zümresinde hiç mirasçı yok, haliyle ikinci zümreye geçmek zorundayız. İkinci zümrede de öncelik anne ve babanındır. Anne ve baba sağ ise mirasçıdırlar ve anne baba sağ olduğu sürece çocuklarının miras hakları yoktur. İkinci zümrede anne ve baba miras bırakandan önce ölmesi durumunda, miras bırakanın kardeşleri incelenmelidir. Kardeşleri de ölmüşse ve çocukları yoksa bu defa üçüncü zümreye geçilmesi gereklidir.

 

Üçüncü zümre

Zümre hukuk sisteminde Üçüncü zümrede büyük anneler ve büyük babalar bulunmaktadır. Miras bırakan kişinin annesinin annesi ve babası veya miras bırakanın babasının annesi ve babası ile üçüncü zümre oluşturulmaktadır. Miras bırakanın birinci zümre ve ikinci zümrede mirasçısı yoksa üçüncü zümredeki kişiler mirasçı konumuna geçmektedir. Yani miras bırakanın annesinin annesi ve babası ile babasının annesi ve babası mirasçı konumundadırlar.

Üçüncü zümredeki kişiler sağ iseler bunların çocuklarına (yani miras bırakanın amca, hala, dayı ve teyzelerine) miras dağıtılmamaktadır. Çünkü bunların anne ve babaları sağdır. Zümre sistemi içerisinde Varsayalım ki anne ve babalar her iki taraf için de ölmüş durumda iseler bu durumda amca, hala, dayı teyze mirasçı olarak kabul edilebilmektedir. Yine aynı şekilde amca, hala, dayı ve teyze sağ olduğu sürece onların çocukları mirasçı olamayacak ve öldükleri takdirde mirasçısı olabileceklerdir.

0
, , , , , , , , AlBayrak 2022-12-14T21:47:37+00:00 0 Cevap 1 Görüntüleme Acemi 0