TCK Örgüt Mensubu Suçlu Kime Denir

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç

Türk Ceza Kanununda Tanımlar kısmında Örgüt Mensubu olabilecek durumlar açıklanmıştır.

TCK’ya göre Örgüt mensubu suçlu deyiminden; bir suç örgütünü kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına diğerleriyle birlikte veya tek başına suç işleyen kişiye Örgüt mensubu suçlu denilmektedir.

Eğer ki çevrenizde örgütlü suçlardan yargılanan bir kişi varsa bu durumların birisine dahil olduğu hakkında iddia edilmekte olduğuna ilişkin bilgi edinmeniz faydanıza olabilir.

0
, , , , , , , , AlBayrak 2023-01-08T09:17:15+00:00 0 Cevap 0 Görüntüleme Acemi 0