Mirasta Saklı Pay

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç

Saklı Pay Nedir

Mirasta Saklı Pay açıklaması olarak; Miras bırakanın yakınlığı olan belli kişilerin, miras bırakanın terekesinde bir hakka sahip olması gerektiği düşüncesine dayanan saklı pay sistemi Miras bırakanın kendi terekesi üzerinde serbestçe tasarruf etme yetkisidir. Bir kısım mirasçılar lehine sınırlandırılmış olan pay, Mirasta Saklı Pay, miras bırakanın terekesinin bu kısmı üzerinde tasarruf yetkisi bulunmamaktadır. Zümre sistemine göre ve Kanunen öngörülen ve miras bırakanın tasarruf edemeyeceği mirasçının sahip olduğu hakkı saklı pay hakkı denilmektedir. Saklı pay oranları ise alt soy için yasa miras payının yarısı, ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri, sağ kalan  eş için alt soy veya ana ve baba zümre sistemine göre zümresiyle birlikte mirasçı bulunması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde ise yasal miras payının dörtte üçü saklı pay oranıdır.

0
, , , , , , , , AlBayrak 2022-12-16T12:02:03+00:00 0 Cevap 2 Görüntüleme Acemi 0