Disiplin Hapsi Ne Demektir

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç

Disiplin hapsi: Kısmî bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, ön ödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan, şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adlî sicil kayıtlarına geçirilmeyen hapse disiplin hapsi denilmektedir. Örnek verilecek olursa duruşmada hâkim izin vermeden konuşan veya duruşma düzenini bozan kişiye 3 günden 15 güne kadar disiplin hapsi cezası verilebilmektedir.

0
AlBayrak 2023-01-29T20:22:31+00:00 0 Cevap 0 Görüntüleme Acemi 0