Çarşıya giderken ve başka zamanlarda devâmlı okunacak duâ

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç

Lâ ilâhe illallahü vahde hü lâ şerîke leh, le hül mülkü ve le hül hamdü, yuhyî ve yümît, ve hüve hayyün lâ yemût, bi yedi-hil-hayr, ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

0
AlBayrak 2023-03-14T18:54:13+00:00 0 Cevap 0 Görüntüleme Acemi 0