BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL YÖNETİM VE FİNANSAL DÜZENLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL YÖNETİM VE FİNANSAL DÜZENLEMEY UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTENA KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 29/1/2014 tarihli ve 28897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.

0
AlBayrak 2023-01-08T22:58:43+00:00 0 Cevap 3 Görüntüleme Acemi 0