Bildir
Soru
Malumunuz Türkiye 06 Şubat 2023 günü Pazarcık ve Elbistan merkezli iki adet deprem yaşanmıştır. Bu depremlerin yaşanması sonrasında birçok sorunları ortaya çıktığı gibi zaman geçtikçe de yeni sorunlar da ortaya çıkmaya devam etmektedir. Ortaya çıkan yeni sorunlarımızdan bir ...

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç
0
4 gün 0 Cevap 1 Görüntüleme Acemi

Bildir
Soru
Bazıları ısrarla, "Alimleri, fıkıh kitaplarını bir tarafa bırakın, dininizi doğrudan Kur'an-ı kerimden öğrenin!" diyorlar. Esas maksatları, dinde kargaşa meydana getirmek. Dinin temeli olan fıkıh’tan uzak tutmak. Asırlardır, dinimizin emir ve yasakları fıkıh kitaplarından, ilmihâl kitaplarından öğrenilmiştir. ...

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç
0
2 hafta 0 Cevap 1 Görüntüleme Acemi

Bildir
Soru
Dinde reform yapmak, dîni bozmak isteyenler, “Kur’ân-ı kerîmin ma’nâsını bilmeden okumanın faydası olmaz, ma’nâsını bilmeyen meâl okumalı” diyorlar. Ayrıca Kur’ân-ı kerîm okumak için bir şartın olmadığını, abdestli abdestsiz, hattâ cünüp iken bile okunabileceğini söylüyorlar. Böyle söyleyen ...

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç
0
2 hafta 0 Cevap 1 Görüntüleme Acemi

Bildir
Soru
Kur’ân-ı kerîm okumak ve okutmak çok sevâbdır. Hattâ bunun sevâbı dedelerine, çocuklarına ve torunlarına te’sîr eder. İ’tikâdı düzgün bir kimse, Kur’ân-ı kerîmi okuyup, sâlih Müslümanların yazdığı ilmihâl kitaplarında bildirildiği gibi amel ettiği, ibâdet yaptığı takdirde büyük sevâblara kavuşur. ...

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç
0
2 hafta 0 Cevap 0 Görüntüleme Acemi

Bildir
Soru
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Müddessir Sûresini her zaman okumayı alışkanlık hâline getiren kimseye, Allahü teâlâ Mekke'de yaşıyan müminlerin sevâbı kadar sevâb ihsân eder.” Kur'ân-ı kerîmdeki sûreleri okuyanlara verileceği bildirilen sevâblar, harâm işlemeyip, helâl lokma ...

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç
0
2 hafta 0 Cevap 1 Görüntüleme Acemi

Bildir
Soru
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Kim, Kureyş Sûresini okursa, Allahü teâlâ ona, Ka'be'yi tavâf edenlerin ve orada i'tikâfta bulunanların adedinin on katı hasene verir.” İmâm-ı Rabbânî buyurdu ki: "Korkulu yerlerde ve düşman karşısında ...

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç
0
2 hafta 0 Cevap 0 Görüntüleme Acemi

Bildir
Soru
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Kim Beyyine sûresini okursa, kıyâmet günü, hayrın, iyiliğin kaynağı ile berâber olur.” “Allahü teâlâ, Beyyine sûresini okuyan kişinin kırâatini dinler ve şöyle buyurur: Müjde olsun kulum! İzzetime yemîn olsun ki, ...

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç
0
2 hafta 0 Cevap 0 Görüntüleme Acemi

Bildir
Soru
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Fâtır sûresini okumayı âdet haline getiren kimse, Cennete dilediği kapısından girmeye hak kazanır.”

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç
0
2 hafta 0 Cevap 0 Görüntüleme Acemi

Bildir
Soru
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Kim Sebe' sûresini baştan sona kadar devamlı olarak okumasını âdet hâline getirirse, Allahü teâlâ o kimseyi kıyâmet gününde Peygamberlerle müsâfeha ettirir.” “Kim Sebe' sûresini okursa, hiçbir resûl ve nebî kalmaz ...

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç
0
2 hafta 0 Cevap 0 Görüntüleme Acemi

Bildir
Soru
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Kim Câsiye sûresini baştan sona kadar okursa, Allahü teâlâ, o kimseyi dünya ve âhıretin her türlü fenâlıklarına karşı perdeler.” “Kim Câsiye sûresini okursa, hesap günü, Allahü teâlâ onun utanılacak şeylerini ...

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç
0
2 hafta 0 Cevap 0 Görüntüleme Acemi