Adalet BakanlığıAğır Ceza Mahkemesi SorularıAsliye Ceza Mahkemesi SorularıCeza MahkemeleriHukukHukuk Politikaları KuruluHukuki MakalelerHukuki SorularMahkeme KararlarıSulh Ceza Mahkemesi Soruları

Mükerrir Nedir

Mükerrir Nedir

Mükerrir Türk Dil Kurumuna göre anlamı tekrar eden anlamına gelmektedir. Kısaca bir kelime için mükerrir kelimesini duyuyorsanız o şeyin tekrar eden bir durum olduğunu tahmin edebilirsiniz.

Hukukta Mükerrir Nedir sorusunun cevabı olarak bir de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki kullanım amacı bulunmaktadır. Mükerrir kelimesinin yanında tekerrür kelimesi de kullanılmaktadır ki bu kelimenin anlamı da Türkçemizde yineleyen anlamına gelmektedir.  Türk Ceza Kanununda Mükerrir 58. Madde kapsamında değerlendirilmektedir. Mükerrir bir kişinin suç işlemeye tekrar etmesi veya tekerrür etmesi anlamına gelmektedir.

Mükerrir Nedir sorusuna cevap verecek olursak; Bir kişinin, bir suç işleyip ilk suçunun kesinleşmesi sonrasında, kanunlarca belirlenmiş belirli bir süre geçmeden ikinci bir suç işleyen kişiye uygulanan cezanın infaz şekline denilmektedir. Şimdi konumuzu biraz daha detaylandırarak incelemeye devam edelim.

Mükerrir Suçlar Nedir.

Mahkemelerde yargılama sırasında verilen kararlarda bazı suçların mükerrir olduğuna karar verilir. Mükerrir olan suçlar değil aslında kararlardır. Yani yargılanan kişinin yargılandığı suçu işlemeden kısa süre öncesinde bir suç işlemiş ve cezalandırılmış ise bu karar mükerrir suçlar olarak bilinmektedir.

Kişiler hakkında uygulanan mükerrir kararların cezaları ise mükerrir ceza olarak adlandırılmaktadır.

Mükerrir Ceza Ne Demektir.

Mükerrir Ceza Ne Demektir. Mükerrir Nedir Yargılanan kişilerin yargılamasında verilen ceza kararı ile TCK 58 maddesi gereğince mükerrir uygulaması yapılmaktadır. Mükerrir Ceza Uygulaması yapılan kişi hakkında yapılan uygulamaya ise Mükerrir Ceza denilmektedir.

Nasıl Mükerrir Olunur.

Bir kişinin mükerrir sayılması için Türk Ceza Kanununda kişi nezdinde bazı şartların olgunlaşmış olması gereklidir. Mükerrir Nedir cevabını öğrendikten sonra, Bir kişinin mükerrir sayılabilmesi için; Kişinin önceden işlenmiş bir suçu olması ve bu suçun kararının kesinleşmiş olması gereklidir. Cezanın infaz edilmiş olmaması veya infazına başlanmamış olması fark etmemektedir. İkinci suçun işlendiği tarihte, İlk suçun üzerinden belirli bir zaman geçmemiş olması gereklidir. Bunun için önceden işlenen suçun cezası 5 yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkumiyet ise cezanın infaz edildiği tarihten itibaren 5 yıl, 5 yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezasına mahkumiyet halinde ise bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde işlenmiş olması şarttır. Bu süreler geçtikten sonra tekerrür hükümleri uygulanamamaktadır.

Örnek verecek olursak; Mükerrir sayılabilmek için 2010 yılında herhangi bir tarihte bir suç işlediğinizi varsayalım. Bu cezanız 6 yıl hapis cezası olsun. Bu cezanın infazına 01/01/2011 tarihinde başladığınızı varsayalım 01/01/2017 yılında bittiğini kabul edelim. Eğer ki mükerrire konu kişi 01/01/2022 tarihine kadar herhangi bir suç işlemediği takdirde veya bu tarihten sonra bir suç işlediği takdirde mükerrir olarak kabul edilememektedir. Ancak kişi 01/01/2020 tarihinde suç işlediğini kabul edersek kişinin 5 yıllık süre geçmeden suç işlemiş olması nedeniyle mükerrir durumuna düşeceği bilinmektedir.

Mükerrir olan bir kişi hakkında yeni işlediği suçu infaz edilirken mükerrirlere özgü infaz rejimine göre infaz işlemi yapılmaktadır. Bu durumda biraz daha ağır şartlarda cezanın infazı gerçekleştirilmektedir.

Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Nedir

Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Nedir. Mükerrir Nedir. Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi yukarıda anlatıldığı üzere bir suçun üzerinden kanuni olarak daha önceden belirlenmiş bir zaman dilimi geçmeden yeniden suç işleyen kişilerde uygulanan normal infaz rejimine göre ağırlaştırılmış bir infaz rejimi şeklidir.

Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminde Cezanın İnfaz Süresi

Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminde Cezanın İnfaz Süresi; Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar, cezasının 39 yılını iyi halli olarak cezaevinde çekmesi halinde,

Müebbet hapis cezası alanlar, cezasının 33 yılını iyi halli olarak cezaevinde çekmesi halinde,

Birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde, cezanın en fazla 32 yılını, iyi halli olarak cezaevinde çekmesi halinde,

Tek süreli hapis cezası alanlar, cezasının üçte ikisinin, iyi halli olarak cezaevinde çekmesi halinde koşullu salıvermeden faydalanabilmektedir.

Bir hükümlünün mükerrir durumuna düşme halinde alacağı ceza oranında yukarıdaki gibi tekerrür durumu uygulanarak ağır infaz koşulları uygulanmaktadır. Tekerrür durumunun daha iyi anlaşılabilmesi için bir örnek ile açıklayalım.

Örneğin elimizde iki tane mahkeme kararı olsun. İkisinde de netice ceza olarak sanıklar müebbet hapis cezası ile cezalandırılmış olsun. Birinci sanık düz müebbet almış ve tekerrür uygulanmamış iken ikinci sanığımız düz müebbet almış ancak tekerrür uygulanmış olsun bu durumda cezaevinde geçirmeleri gereken süre belirtilmiştir.

Birinci sanığımız cezasının infazına başlanıp 24 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilecek olup, cezaevinde iyi halli olarak geçirmesi gereken süre 24 yıldır.

Mükerrir Nedir İkinci sanığımız ise cezasının infazına başlanıp, mükerrirlik durumu nedeniyle 33 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilecek olup, cezaevinde iyi halli olarak geçirmesi gereken süre 33 yıldır.

Yukarıdaki örneğimizde görüldüğü üzere Mükerrirlik durumunda cezaevinde geçirilmesi gereken sürenin nasıl etkilendiği gösterilmiş olup, mükerrirliğin ağır infaz koşulları örnek ile anlatılmıştır.

Ayrıca kanuni olarak koşullu salıverme oranı üçte ikiden fazla uygulanan suçlar bakımından (örneğin: Terör Örgütüne Üye Olmak, Örgüt Yöneticiliği vs.) tabi oldukları koşullu salıverme oranları uygulanmaktadır.

İlk Tekerrür Durumu

Mükerrir Nedir, Tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine eklenmesi gereken miktar, tekerrür olarak kabul edilen cezanın en ağırından fazla olamamaktadır. Varsayalım ki tekerrüre esas tutulması gereken 6 ay hapis cezasına ilişkin bir mahkeme kararınız var. Ayrıca yeni suçunuzdan dolayı ise 9 yıl hapis cezası aldınız. Bu durumunda normal kanuna göre kişiye üçte iki infaz rejimi uygulanmakta olup, cezasının 6 yılını iyi halli olarak cezaevinde geçirmesi durumunda 6 yıl sonunda tahliye edilecektir. Ancak kişinin cezası 6 ay hapis cezası olduğu için tekerrüre esas alınan süreden daha fazlası eklenemeyeceğinden uygulanması gereken süre 3 yıl 6 ay olacaktır.

İkinci Tekerrür Durumu

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 108/3 maddesine göre İkinci Tekerrür Durumu halinde hakkında ikinci kez tekerrür hükümleri uygulanan kişi hakkında cezanın infazı sırasında koşullu salıverme hükümleri uygulanmamaktadır. Almış olduğu cezanın tamamı kapalı ceza infaz kurumunda çektirilmektedir.

Tekerrürde Cezanın İnfazı Sonrasında Denetim

Tekerrür Cezanın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz edilmesinden sonra başlamak üzere İnfaz Hakimliğince 1 yıldan az olmamak şartıyla denetim süresi belirlenmektedir. Tekerrür cezanın infazından sonra belirlenen denetimde koşullu salıvermeye ilişkin hükümler uygulanmaktadır. Yani kişinin denetim süresi içerisinde suç işlememesi ve uygun görülen denetimini tamamlaması gereklidir. Belirlenen denetim süresinin hükümlünün durumuna göre uzatılmasına karar verilebilir. Mükerrir Nedir, Bu süre en fazla 5 yıl kadar uzatılabilmektedir.

Denetim süresinde yasalara aykırı davranmak

Mükerrir Nedir, Hükümlünün cezasının infazının tamamlanmasından sonra hakkında belirlenen denetim yükümlülüklerine ve yasaklara aykırı davranmaması gerekir. Aykırı davranılması halinde mükerrir hükümlü hakkında İnfaz Hakimliğince disiplin hapis kararı verilir. Disiplin hapsinin süresi 15 günden az olmaz ve 3 aydan çok olamamaktadır.

Cinsel Suçlar ve Uyuşturucu Suçlarında Mükerrir

İlgili İnfaz Kanunun maddeleri gereğince mükerrirlik durumunda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun;

  1. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca cinsel saldırı,
  2. maddesi uyarınca çocukların cinsel istismarı,
  3. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında tanımlanan reşit olmayanla cinsel ilişki,
  4. maddesi uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olan mükerrirler hakkında da cezalarının Dörtte Üçü ceza infaz kurumunda çektirilmek şartıyla uygulanmaktadır.

Ayrıca 188. maddesi uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu dışındaki diğer sayılan suçlardan hapis cezasına mahkum olanlar hakkında cezanın infazı sırasında ve koşullu olarak salıverildikleri takdirde denetim süresi içerisinde tedavi veya yükümlülüklerden bir veya birkaçı İnfaz Hakimliği tarafından uygulanmaktadır.

Tedavi ve Denetim Yükümlülükleri kanunda şu şekilde belirtilmiştir.

1) Tıbbi tedaviye tabi tutulmak,

2) Tedavi amaçlı programlara katılmak,

3) Suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesinde ikamet etmekten yasaklanmak,

4) Mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan yasaklanmak,

5) Çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan yasaklanmak,

6) Çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklanmak şeklinde tedavi ve yükümlülükler bulunmaktadır.

Mükerrir Nedir, Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Açıklaması

Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Açıklaması olarak kanuni dayanağı Türk Ceza Kanununun “Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular” başlığı altında  58. maddesinde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Kanun hükmünde;

Madde 58- (1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez.

(2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı;

  1. a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl,
  2. b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl, Geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz.

(3) Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adlî para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur.

(4) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere; yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz.

(5) Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz.

(6) Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.

(7) Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir.

(8) Mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması, kanunda gösterilen şekilde yapılır.

(9) Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanmasına hükmedilir.

Şeklinde düzenlenme bulunmakta olup, Mükerrir Nedir, Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Kanuni Dayanağı olarak kanunda bu şekilde düzenlenmiştir.

Anlaşmalı boşanma davası ile ilgili yazımızı da inceleyebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu