Excel Soruları

Listeleme

Merhaba. İyi akşamlar.
Excel dosyamdaki YünData sayfasındaki verileri Userformda oluşturduğum Lisbox’a (LbListe) aktarıp listeleme için macro koduna ihtiyacım vardı. İnternette aşağıdaki koda denk geldim. Alıp kendi dosyamda kullandım, ancak listeleme yaptığım sayfanın 1’inci satırını listeye eklemiyor. Listelemeye 2. satırdan başlıyor. Bu durumu düzeltmek için ne yapabilirim?
Private Sub CmdListeleY_Click()

Dim liste(), myarr(), sat As Long, i As Long, a As Long
LbListe.Clear
SonSatırDolu = wsYünData.Range(“A50000”).End(3).Row
liste = wsYünData.Range(“A2:L” & SonSatırDolu).Value
ReDim myarr(1 To 12, 1 To SonSatırDolu)
For i = 1 To UBound(liste, 1)
If liste(i, 1) <> “” Then
a = a + 1
myarr(1, a) = Format(CDate(liste(i, 1)), “dd.mm.yyyy”)
myarr(2, a) = liste(i, 2)
myarr(3, a) = liste(i, 3)
myarr(4, a) = liste(i, 4)
myarr(5, a) = liste(i, 5)
myarr(6, a) = liste(i, 6)
myarr(7, a) = liste(i, 7)
myarr(8, a) = liste(i, 8)
myarr(9, a) = liste(i, 9)
myarr(10, a) = liste(i, 10)
myarr(11, a) = liste(i, 11)
myarr(12, a) = liste(i, 12)

End If

Next i
Erase liste
If a > 0 Then
ReDim Preserve myarr(1 To 12, 1 To a)
LbListe.Column = myarr
End If
Erase myarr

End Sub

Kaynak

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu