Bildir
Soru
Merhaba Benim bir forum sitem var. Tema ve aktivasyon linkini email adreslerine gönderemiyorum. Nasıl çözerim

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç
Devam Ediyor 0
Anonymous 4 ay 3 Cevap 28 Görüntüleme

Bildir
Soru
Suçu Meslek Edinen Kişi Suçu Meslek Edinen Kişi Kime Denir: Suçu meslek edinen kişi deyiminden; kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla sağlamaya alışmış kişiye denilmektedir. Eğer ki bir kişi hayatının gelirini kısmen bile olsa suçtan karşılıyorsa suçu ...

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç
0
, , , , , , , , 4 ay 0 Cevap 1 Görüntüleme Acemi

Bildir
Soru
Basın ve Yayın Yolu ile İşlenen Suç Basın ve Yayın Yolu ile İşlenen Suç Ne Demektir: Basın ve yayın yolu ile deyiminden; her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracıyla yapılan yayınlara basın ve yayın yolu ile yapılan yayınlar ...

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç
0
, , , , , , , , 4 ay 0 Cevap 2 Görüntüleme Acemi

Bildir
Soru
Suç İşlenmesinde Gece Vakti Hangi Vakitlerdir Türk Ceza Kanununda Gece Vakti Hangi Vakitlerdir: Gece vakti deyiminden; güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi kanunda gece vakti olarak belirlenmiştir. Gece vakti olarak süre ...

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç
0
, , , , , , , , 4 ay 0 Cevap 4 Görüntüleme Acemi

Bildir
Soru
Yargı Görevini Yapan Kime Denir Yargı Görevini Yapan Kimdir: Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler, adlî ve idarî mahkemeler üye ve hâkimleri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar olarak kanunda tanımlanmıştır. Yargı görevini yapanlara karşı işlenen suçlar ilgili suçun nitelikli hali olarak ...

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç
0
, , , , , , , , 4 ay 0 Cevap 1 Görüntüleme Acemi

Bildir
Soru
Ceza Muhakemesinde Kamu Görevlisi Kimdir Kamu Görevlisi Kimdir: Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi belirtilmektedir. Kanunda Kamu Görevlisi tanımı sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle suçun işlenmesinde nitelikli ...

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç
0
, , , , , , , , 4 ay 0 Cevap 2 Görüntüleme Acemi

Bildir
Soru
Çocuk Kimdir, Kimler Çocuk Sayılır Türk Ceza Kanununda Çocuk Kime Denir: Çocuk deyiminden; henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi belirtilmektedir. Eğer ki bir kişi suç işlemiş ise ve suç işlediği tarihte henüz 18 yaşını doldurmamış olduğu ispat edilmiş ise bu kişi ...

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç
0
, , , , , , , , 4 ay 0 Cevap 1 Görüntüleme Acemi

Bildir
Soru
Vatandaş Kimdir, Vatandaş Kime Denir Türk Ceza Kanununda Vatandaş Kime Denir: Vatandaş deyiminden; fiili işlediği sırada Türk Vatandaşı olan kişi belirtilmektedir. Yani bir kişinin suç işlediği tarihte Türk Vatandaşı olan kişiye Vatandaş denilmektedir. Türk Vatandaşı olmayan kişi tarafından işlenen suçlar ise ...

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç
0
, , , , , , , , 4 ay 0 Cevap 3 Görüntüleme Acemi

Bildir
Soru
Saklı Pay Nedir Mirasta Saklı Pay açıklaması olarak; Miras bırakanın yakınlığı olan belli kişilerin, miras bırakanın terekesinde bir hakka sahip olması gerektiği düşüncesine dayanan saklı pay sistemi Miras bırakanın kendi terekesi üzerinde serbestçe tasarruf etme yetkisidir. Bir kısım ...

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç
0
, , , , , , , , 4 ay 0 Cevap 2 Görüntüleme Acemi

Bildir
Soru
Kök sistemi Nedir Mirasta Kök Sistemi açıklaması olarak; Mirasta Kök Sisteminde miras bırakan bir kişi vefat ettiğinde çocuklar sağ ise torunları mirasçı olamamaktadır. Çünkü torunların babaları sağdır. Çocuklar kendi alt soylarıyla beraber kök kavramını oluşturmaktadırlar. Bu durumda bir kişinin çocuğu ve ...

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç
0
, , , , , , , , 4 ay 0 Cevap 2 Görüntüleme Acemi

Bildir
Soru
Mirasçılıkta Zümre Sistemi Medeni Kanuna göre zümre sistemi olarak isimlendirilmiş bir sistem bulunmaktadır. Kanunda zümre sistemi olarak belirtilmemiş olsa da kanuni maddelerden bu durum ortaya çıkmaktadır. Zümre hukuk sisteminde Birinci Zümre, İkinci Zümre ve Üçüncü Zümre olmak ...

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç
0
, , , , , , , , 4 ay 0 Cevap 1 Görüntüleme Acemi

Bildir
Soru
Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir: Anlaşmalı Boşanama davası açılması ve kabul edilebilmesi için 1-Öncelikle tarafların en az 1 yıldır evli olmaları gereklidir. 2-Eşlerin birlikte davaya başvuruda bulunmaları veya bir eşin dava açması sonrasında diğer eşin açılan davayı kabul etmesi gereklidir. 3-Eşlerin bizzat ...

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç
0
, , , , , , , , 4 ay 0 Cevap 57 Görüntüleme Acemi